Statystyki obciążenia klastra Grafen

Link do serwera statystyk.

Wykresy prezentują obciążenie CPU węzłów obliczeniowych klastra Grafen. Pierwszy wykres przedstawia wyniki skumulowane dla wszystkich węzłów. Serwer statystyk prezentuje dodatkowo dane o użyciu pamięci.

Powrót na początek strony.