Kopiowanie w Linuksie

Kopiowanie w linuksie w obrębie jednej maszyny realizowane jest poleceniem cp. Jeżeli chcemy skopiować pliki na inną maszynę należy użyć polecenia scp. SCP, czyli "secure copy", to protokół bezpiecznego kopiowania z użyciem szyfrowania, a jednocześnie nazwa polecenia wykorzystującego ten protokół. 

Pełny opis poleceń można uzyskać w konsoli używając polecenia z przełącznikiem --help (np. cp --help) albo poleceniem man. Można też poszukać pomocy w polskiej Wikipedii:

Polecenie cp

 • Kopiowanie pliku w bieżącym katalogu:

  $ cp plik1 plik2
 • Kopiowanie z użyciem pełnych ścieżek do plików:

  $ cp /var/tmp/plik1 /home/user/plik2
 • Kopiowanie pliku do innego katalogu:

  $ cp plik1 /home/user/Documents
 • Kopiowanie wszytkich plików z katalogu1 do katalogu2. Uwaga: kopiowanie nie obejmuje podkatalogów.

  $ cp /home/user/katalog1/* /home/user/katalog2
 • Kopiowanie katalogu1 z całą zawartością i podkatalogami:

  $ cp -r /home/user/katalog1/ /home/user/katalog2/

Polecenie scp

Używając polecenia scp w pewnym sensie logujemy się na chwilę do komputera zdalnego, więc trzeba podać hasło użytkownika, którego używamy do uzyskania dostępu.

 • Kopiowanie pliku z dysku lokalnego do katalogu na komputerze zdalnym (serwerze)

  $ scp /home/user/plik1 user@komputer2:/katalog2/plik2
 • Kopiowanie pliku ze zdalnej lokalizacji na dysk lokalny:

  $ scp user@komputer2:/katalog2/plik_zdalny /moj_katalog/plik_lokalny

 

KONIEC.